Kurt Geiger 2015秋冬手袋鞋履广告摄影大片

英国高端鞋类零售商 Kurt Geiger 2015秋冬系列手袋与鞋履广告大片,超模 Lara Stone(劳拉·斯通)暨春夏之后再度出镜代言。

箱包拍摄

箱包拍摄,女鞋拍摄

女鞋拍摄

箱包拍摄

女鞋拍摄

箱包拍摄

(以上图片来源于Kurt Geiger )

关键词:箱包拍摄  女鞋拍摄  

2008-2018© Gullit-L. All Rights Reserved.

粤ICP备13073477号